CURS EN TECNOLOGIA EDUCATIVA. PER UNA INTEGRACIÓ EFECTIVA DE LES TIC EN L’ÀMBIT ESCOLAR

TECNOLOGIA EDUCATIVA I PLA TAC DE CENTRE

Curs formatiu per a docents

PER UNA INTEGRACIÓ EFECTIVA DE LES TIC EN L’ÀMBIT ESCOLAR

COMPETÈNCIES TIC
Alfabetització digital i informacional

RECURSOS TIC
Materials didàctics i programes educatius.

PEDAGOGIA I TIC
Coneixement didàctic del contingut

TIC i TAC
Pla TAC, TEP. Biblioteca Escolar i CRAE

CURS FORMATIU: TECNOLOGIA EDUCATIVA I PLA TAC DE CENTRE

Les Tecnologies d'Informació i Comunicació (TIC) ofereixen als docents, i als seus alumnes, eines i recursos educatius que s'estenen al seu entorn d'aprenentatge.

Quan s'utilitzen per donar suport als objectius del currículum de primària, aquestes eines de tecnologia tenen el potencial d'augmentar i transformar l'ensenyament i l'aprenentatge a l'aula.

Les TIC contribueixen al canvi metodològic que requereix l'educació actual i constitueixen la base de les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement, les TAC .

Formació  aplicada a l’àmbit educatiu,  a escala de grup docent. Impartida al centre escolar.

Contacta amb nosaltres: 

info@accretum.com

Telf.: 634 566 659