“CUM SCIENTĭA”

"CUM SCIENTĭA"


 

  • STEM LAB Accretum i totes les activitats organitzades per fomentar la vàlua de la ciència, vetllen per transmetre valors als nens i les nenes, tals com l’empatia, l’esforç, la consciència de viure en societat, i el respecte cap a ella i la seva diversitat, la sensibilitat cap al medi ambient i la igualtat de gènere.

  • Volem fomentar la “cum scientĭa” o coneixement compartit, amb responsabilitat per a un mateix i per al món que ens envolta.


 La qualitat humana és una exigència per a tots els professionals que dirigeixen els projectes, saber explicar el que els altres encara desconeixen, i saber escoltar el que ells mateixos encara no han après, compartir coneixement sense prejudicis, amb empatia, amb senzillesa, amb entusiasme i en col·laboració.

Contacta amb nosaltres per una sessió de Ciència i...?, STEM LAB, Robòtica Educativa o projecte científic infantil

info@accretum.com --- 634 566 659

O a través del següent formulari de contacte: